Najbliższe wydarzenia

IE_PZP_750x210_2016-07-11

22 czerwca 2016 – została uchwalona Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, a w dniu 11 lipca została ona podpisana przez Prezydenta. Znowelizowane przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części regulacji, dla których wyznaczono inne terminy wejścia w życie. Czytaj więcej…

IE_MC_II_750x210

O integracji rynków energii elektrycznej mówi się już od dawna, aby usprawnić ten proces wprowadzany jest na europejski rynek energii mechanizm zwany Market Coupling (MC). MC opiera się na łączeniu ofert sprzedaży i zakupu energii z dwóch lub kilku rynków z uwzględnieniem zdolności przesyłowej dostępnej na połączeniach tych rynków oraz wyznaczaniu cen energii elektrycznej w obszarach cenowych w oparciu o_wspólny algorytm. Czytaj więcej…