Najbliższe wydarzenia

Zapraszamy na seminarium poświęcone omówieniu zagadnień związanych tylko i wyłącznie z wchodzącym niedługo w życie nowym Prawem Wodnym w przemyśle, ze szczególnym naciskiem na nowe realia, w jakich znajdą się polskie przedsiębiorstwa. Do współprowadzenia tego spotkania zaprosiliśmy ekspertów z Kancelarii K&L Gates oraz Arcadis Sp. z o.o.

Zapraszamy na seminarium poświęcone omówieniu zagadnień związanych przepisami z zakresu cen transferowych