Najbliższe wydarzenia

Zapraszamy do udziału w specjalistycznym szkoleniu, w trakcie którego omówione zostaną najważniejsze przepisy z zakresu cen transferowych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017.

Zapraszamy do udziału w II edycji seminarium, podczas którego omówione zostaną zagadnienia związane z wchodzącym niedługo w życie nowym Prawem Wodnym w energetyce i przemyśle, ze szczególnym naciskiem na nowe realia, w jakich znajdą się polskie przedsiębiorstwa.