Temat:
.

Termin 1:

Lokalizacja:

Termin 2:

Lokalizacja:

Godziny zajęć:

Ustawa o handlu emisjami – zapisy i ich interpretacja

27 października 2015

Hotel Angelo, ul. Sokolska 4, Katowice

28 października 2015

Hotel Marriott, Warszawa

9:00 – 15:30

Rejestracja:
.
.

Formularz:
DOC
PDF

Cena:
– 890 PLN netto do dnia 13 października 2015
– 990 PLN netto od dnia 14 października 2015

Zaproszenie:

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w seminarium dotyczącym monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji CO2. W trakcie spotkania główny nacisk zostanie położony na przyjętą przez Sejm w dniu 12 czerwca 2015 r. a wchodzącą w życie 09 września 2015 r. Ustawę systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Ustawa ta ma za zadanie implementować postanowienia dyrektywy 2009/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23_kwietnia_2009 r., zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w zasadniczy sposób zmieniając zasady, na których będzie funkcjonował system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w trzecim okresie rozliczeniowym 2013 – 2020.

Wraz z wejściem w życie ustawy na prowadzących instalację spoczywa obowiązek wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie nowego zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych. Do wniosku obligatoryjnie trzeba dołączyć aktualne załączniki, w tym m.in. plan monitorowania wielkości emisji spełniający wymogi przepisów prawnych. Czas wnioskowanie o nowe zezwolenia to 12 miesięcy od momentu wejścia w życie ustawy.

Zmienia się także procedura zatwierdzania planów monitorowania i załączników do planów monitorowania, które muszą uzyskać pozytywną opinię KOBIZE. Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na rolę Inspekcji Ochrony Środowiska, która będzie mogła kontrolować przestrzeganie przepisów w zakresie emisji objętych systemem i szacować wielkości emisji z_uwzględnieniem przepisów ustawy.

Ustawa wprowadza również nowe stawki w związku z obsługą rejestru oraz sankcje za niespełnienie wymagań prawnych.

Wobec zmian w przepisach instalacje muszą dostosować swoje Plany Monitorowania do nowej ustawy oraz przedłożyć je do urzędu. Co więcej, opiniująca rola KOBIZE oraz kontrolna rola Inspekcji Ochrony Środowiska będzie zwiększała wykrywanie nieprawidłowości na instalacjach EU ETS.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe zagadnienia, zachęcam Państwa do udziału w organizowanym przez nas seminarium:

Ustawa o handlu emisjami
zapisy i ich interpretacja

które odbędzie się 27 października 2015 w Hotelu Angelo w Katowicach
oraz 28 października 2015 w Hotelu Marriott w Warszawie.

.W trakcie seminarium omówione będą kwestie takie jak:

  • Omówienie głównych zmian w porównaniu do wcześniej obowiązujących przepisów.
  • Zasady uzyskania nowego zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych.
  • Rola KOBIZE w systemie monitorowania i raportowania emisji.

Do zobaczenia 27 października 2015 w Katowicach i 28 października w Warszawie.
Jolanta Szczepaniak
industry-events.eu

Program:

 

Wśród najważniejszych zagadnień seminarium znalazły się:

  • Przyszłość systemu EU ETS
  • Nowa ustawa o handlu uprawnieniami – Ryzyka dla instalacji – jakie zmiany?
  • Praca weryfikatora a nowe przepisy ETS
  • Rola KOBIZE w systemie EU ETS w świetle nowych przepisów
  • Darmowe przydziały dla elektroenergetyki
  • Omówienie najbardziej newralgicznych obszarów w systemie monitorowania

Szczegółowy program seminarium dostępny jest na życzenie osób zainteresowanych pod adresem mailowym: Jolanta.Szczepaniak@www.industry-events.eu bądź pod numerem: +48 690 144 776.


Istnieje również możliwość zorganizowania zamkniętego szkolenia na temat Ustawy o handlu emisjami dostosowanego do potrzeb uczestników i profilu działalności Państwa firmy.
Zainteresowane firmy zapraszam do kontaktu.

Prowadzący:

 

4_Wojciech Piskorski_144x180
5_MaciejGomolka_160x200
1_KonradKosicki_160x200

Wojciech Piskorski, Prezes Zarządu, Consus Carbon Engineering Sp. z o.o.

Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Karierę zawodową rozpoczął w Państwowym Inspektoracie Ochrony Środowiska.
W firmach Azoty Tarnów i ABM Solid był odpowiedzialny za kwestie ochrony środowiska.
W 2000 roku dołączył do zespołu DNV Polska, gdzie m.in. audytował systemy zarządzania środowiskowego i weryfikował wielkość emisji.
W 2009 roku współtworzył Consus Carbon Engineering (do 2011 roku Carbon Engineering), gdzie od początku działalności pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Maciej Gomółka, Dyrektor Sprzedaży, Consus Carbon Engineering Sp. z o.o.

W Consus Carbon Engineering odpowiedzialny m.in. za kontakty z kluczowymi klientami. Od 2010 roku aktywny na unijnym rynku handlu uprawnieniami do emisji jako analityk, trader i doradca. Magister zarządzania międzynarodowymi projektami i handlu zagranicznego.

Konrad Kosicki, Adwokat – Counsel, Kancelaria Gide Loyrette Noue

Counsel w zespole energetyki warszawskiego biura Gide Loyrette Nouel. Doradza pomiotom z sektora energetycznego, w_szczególności w kwestiach związanych z nabywaniem, rozwojem oraz finansowaniem projektów energetyki konwencjonalnej oraz odnawialnej. Doradza także w kwestiach regulacyjnych i w zakresie obrotu energią elektryczną, gazem ziemnym, zielonymi certyfikatami, uprawnieniami do emisji i jednostkami Kioto. Reprezentował wiele przedsiębiorstw energetycznych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i przed sądami powszechnymi a także w postępowaniach arbitrażowych. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo przy projektach infrastrukturalnych takich jak autostrady i_stadiony.
Brał udział w licznych konferencjach i seminariach dotyczących rynku energii, a w szczególności z zakresu odnawialnych źródeł energii i ich finansowania. Jest autorem publikacji dotyczących tematyki prawa energetycznego oraz zmian klimatycznych, a także zagadnień prawa cywilnego.
Uzyskał dyplom Master of Laws – LL.M. w dziedzinie European and International Law na Uniwersytecie w Bremie. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego zorganizowanego przez Wydział Prawa i_Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z_Wydziałem Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda.

Partnerzy:

 

Consus Carbon Engineering

Consus Carbon Engineering jest częścią Grupy Consus, która jest liderem na rynku ochrony klimatu i realizacji postanowień Protokołu z Kioto. Celem CCE jest dostarczanie swoim klientom kompleksowej usługi w obszarze redukcji emisji CO2 w_przedsiębiorstwie lub instytucji publicznej. Dla administracji publicznej przygotowujemy profesjonalne Plany Działań na rzecz Zrównoważonej Energii w gminie (tzw. SEAP), zwane również Planami Gospodarki Niskoemisyjnej, które lokalne władze mogą sporządzać w ramach Porozumienia Burmistrzów.

Nasza oferta obejmuje również obliczanie śladu węglowego (carbon footprint) oraz liczne szkolenia i warsztaty w ramach Akademii Klimatu. Swoje usługi z zakresu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, systemów zarządzania oraz szkoleń świadczymy zarówno zakładom przemysłowym (EU ETS), mniejszym firmom (non-ETS dla biznesu), jak i administracji publicznej (non-ETS dla administracji). Nową usługą dla przedsiębiorców jest outsorcing środowiskowy, czyli świadczenie usług związanych z przygotowaniem i prowadzeniem niezbędnej dokumentacji środowiskowej w każdej firmie. Nasza misja to przede wszystkim zrównoważona współpraca między biznesem a środowiskiem na rzecz społeczeństwa.

Gide Loyrette Nouel

Warszawskie biuro Gide powstało w 1990 r. jako jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii prawnych w_Polsce. Obecnie zatrudnia około 40 prawników i doradców podatkowych obsługujących zarówno transakcje międzynarodowe, jak i_doradzających spółkom lokalnym. Na co dzień polscy prawnicy współpracują z_ekspertami z 16 biur Gide na całym świecie.

Gide świadczy kompleksowe usługi z zakresu doradztwa prawnego w dziedzinach związanych z sektorem energetycznym. Kancelaria doradza w zakresie prywatyzacji i przejęć, w kwestiach regulacyjnych oraz dotyczących obrotu gazem, energią i_towarami, przy projektach inwestycji infrastrukturalnych, a także w związku z finansowaniem projektów, przetargami publicznymi i w kwestiach dotyczących pomocy publicznej. Nasi prawnicy, oprócz dogłębnej wiedzy na temat zasad funkcjonowania polskiego sektora energetycznego, mają doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, fuzji i przejęć, projektów infrastrukturalnych oraz ich finansowania, a_także prawa ochrony środowiska.

Prawnicy z warszawskiego biura Gide doradzają między innymi instytucjom finansowym, bankom, firmom ubezpieczeniowym, inwestorom, deweloperom, spółkom Skarbu Państwa oraz ministerstwom. Do klientów kancelarii należą czołowe spółki działające na polskim rynku (m.in. KGHM Polska Miedź, Finmeccanica, L’Oréal, Enterprise Investors, Bank Zachodni WBK, mBank, Bank Pekao, ArcelorMittal, Danone czy Louis Vuitton Moët Hennessy), w tym wiodące spółki z sektora energetycznego i naftowo-gazowego (PGNIG, Dalkia, EDF, PGE, Green Bear Corporation, Suez Energie, SNET).

Patroni medialni:

cire

ioze

Rejestracja:
.
.

Formularz:
DOC
PDF

Cena:
– 890 PLN netto do dnia 13 października 2015
– 990 PLN netto od dnia 14 października 2015