Temat:

Termin:

Lokalizacja:

Adres:

Godziny zajęć:

Blokowanie mocy i nowa ustawa przesyłowa

2 grudnia 2015

Hotel Marriott

Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa

9:00 – 15:30

Rejestracja:
.
.

Formularz:
DOC
PDF

Cena:
– 890 PLN netto do dnia 19 listopada 2015
– 990 PLN netto od dnia 20 listopada 2015

Zaproszenie:

 

Szanowni Państwo,

Celem szkolenia, na które mamy zaszczyt Państwa zaprosić, jest analiza:

  1. problemów związanych z blokowaniem mocy i rozwiązań przyjętych w ustawie o odnawialnych źródłach energii, oraz
  2. nowych regulacji dotyczących przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Prowadzący w sposób usystematyzowany i przystępny przedstawi Państwu zagadnienie wirtualnych umów przyłączeniowych, dostępu do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz związaną z nimi kwestią blokowania mocy. W drugiej części szkolenia przedstawione zostaną uregulowania dotyczące „nowego” i „starego” systemu realizacji inwestycji przesyłowych, wskazując różnice w obu systemach, nowe instytucje oraz cele, które towarzyszyły przy implementowaniu nowej ustawy. W_trakcie wykładu prowadzący podzieli się z Państwem wnioskami i_doświadczeniem wynikającymi z dotychczas podjętych przez uczestników rynku działań.

W nawiązaniu do powyższego Zespół industry-events.eu przygotował specjalistyczne seminarium:

Blokowanie mocy i nowa ustawa przesyłowa

które odbędzie się 2 grudnia 2015 w Hotelu Marriott w Warszawie
.
W trakcie seminarium omówione będą kwestie takie jak:

  • blokowanie mocy przyłączeniowych a nowe inwestycje
  • wnioski z dotychczasowego obowiązywania systemu realizacji inwestycji w sieci przesyłowe,nowe zasady realizacji inwestycji w sieci przesyłowe
  • nowe zasady realizacji inwestycji w sieci przesyłowe

Do zobaczenia 2 grudnia 2015 w Hotelu Marriott w Warszawie.
Jolanta Szczepaniak
industry-events.eu

Program:

 

Wśród najważniejszych zagadnień seminarium znalazły się:

  • blokowanie mocy – rozwiązanie kwestii blokowania w ustawie o odnawialnych źródłach energii
  • nowe regulacje w zakresie realizacji inwestycji w sieci przesyłowe: przygotowanie strategicznej inwestycji, nabywanie tytuły prawnego do nieruchomości, postępowania administracyjne dla realizacji strategicznych inwestycji

Szczegółowy program seminarium dostępny jest na życzenie osób zainteresowanych pod adresem mailowym: Jolanta.Szczepaniak@www.industry-events.eu bądź pod numerem: +48 690 144 776.


Istnieje również możliwość zorganizowania zamkniętego szkolenia na temat umów EFET dostosowanego do potrzeb uczestników i profilu działalności Państwa firmy.
Zainteresowane firmy zapraszam do kontaktu.

Prowadzący:

 

Piotr Fedorowicz

Piotr Fedorowicz, Adwokat, Weil, Gotshal & Manges

Piotr Fedorowicz jest adwokatem i prawnikiem w departamencie energetyki i zasobów naturalnych warszawskiego biura Weil.

Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2010 roku oraz kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego, utworzonego przez Uniwersytet Warszawski wspólnie z University of Florida Levin College of Law. Przed rozpoczęciem w 2013 roku współpracy z kancelarią Weil pracował w kilku polskich kancelariach prawnych w Warszawie oraz w dziale prawnym jednej z największych firm budowlanych w Polsce.

Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie nieruchomości oraz w procesach inwestycyjnych. Jako doradca uczestniczył w licznych transakcjach inwestycyjnych, połączeń i przejęć oraz transakcji typu private equity. Na bieżąco świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie zagadnień dotyczących sektora wydobywczego, prawa zamówień publicznych i obrotu nieruchomościami.

Uczestniczył w transakcjach dotyczących kilkudziesięciu zlokalizowanych w Polsce projektów farm wiatrowych oraz elektrowni wodnych. Był zaangażowany jako doradca inwestorów krajowych i zagranicznych w różne projekty energetyczne, w_tym w przetargi oraz budowę elektrowni węglowych o mocach 910 MW–1800 MW.

Biegle włada językiem angielskim.

Partner:

 

logo_weil_121x42

Kancelaria Prawna Weil, Gotshal & Manges

Kancelaria Prawna Weil istnieje od 1931 roku i jest jedną z najbardziej znanych międzynarodowych firm prawniczych. W_dwudziestu biurach Weil w Europie, Stanach Zjednoczonych i_Azji pracuje około 1100 prawników.

Warszawskie biuro Weil rozpoczęło działalność w roku 1991. W chwili obecnej zatrudnia około 80 prawników, w większości polskich radców prawnych i adwokatów, jak również prawników posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu w_Stanach Zjednoczonych oraz w Wielkiej Brytanii. Praktyka kancelarii obejmuje w szczególności: fuzje i przejęcia, prywatyzacje, transakcje private equity, prawo rynków kapitałowych, prawo energetyczne i zasobów naturalnych, rozwiązywanie sporów, prawo podatkowe, bankowość i finanse, prawo nieruchomości i inwestycji budowlanych, telekomunikacyjne, konkurencji i_własności intelektualnej. Doradzamy naszym klientom przy największych transakcjach i_sporach w Polsce.

Nasze praktyki oraz prawnicy regularnie zajmują czołowe lokaty w szeregu krajowych i międzynarodowych rankingów prawniczych, takich jak Chambers and Partners czy Legal 500. Weil został wielokrotnie wybrany w rankingach Rzeczpospolitej oraz miesięcznika Forbes najlepszą kancelarią w Polsce w zakresie fuzji i przejęć oraz rynków kapitałowych.

Weil plasuje się pośród najbardziej znanych kancelarii świadczących usługi w zakresie prawa energetycznego i zasobów naturalnych. W 2015 roku prestiżowy ranking Chambers Europe rekomendował kancelarię Weil jako jedną z najlepszych kancelarii prawnych w Polsce w tym zakresie.

Weil doradza dużym grupom energetycznym przy budowie bloków energetycznych, projektach farm wiatrowych, sprawach regulacyjnych oraz działalności operacyjnej w tym umowach handlowych, dostawach ropy naftowej, gazu i węgla.

W 2014 roku Kancelaria Weil doradzała na rzecz Rafako S.A. w związku z budową bloku energetycznego w Jaworznie.

W tym roku Kancelaria Weil była doradcą prawnym:

(i) Polskich Kolei Państwowych S.A. (holdingu z udziałem Skarbu Państwa), które zajmują czołową pozycję na krajowym rynku przewozów kolejowych, w związku ze sprzedażą 100% akcji ich spółki zależnej, PKP Energetyka S.A., na rzecz CVC Capital Partners, londyńskiego funduszu private equity, oraz

(ii) spółki Polskie LNG S.A., której kluczowym zadaniem jest budowa i eksploatacja terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu, w związku z zawarciem w dniu 9 września 2015 r. aneksu do umowy na opracowanie projektu wykonawczego oraz wybudowanie i przekazanie do użytkowania terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu zawartej z Konsorcjum na czele z włoską spółką Saipem S.p.A.

Patroni medialni:

cire

ioze

Rejestracja:
.
.

Formularz:
DOC
PDF

Cena:
– 890 PLN netto do dnia 19 listopada 2015
– 990 PLN netto od dnia 20 listopada 2015