Temat:
.

Termin:

Lokalizacja:

Typ:

Godziny zajęć:

Ceny transferowe – najnowsze regulacje, nowe wymogi dokumentacyjne

24 sierpnia 2017

Warszawa

Szkolenie

9:00 – 16:00

Rejestracja:

Formularz:
DOC
PDF

Cena:
– 890 PLN netto do dnia 17 sierpnia 2017
– 990 PLN netto od dnia 18 sierpnia 2017

Zaproszenie:

Zapraszamy do udziału w specjalistycznym szkoleniu, w trakcie którego omówione zostaną najważniejsze przepisy z zakresu cen transferowych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017.

Ceny transferowe – najnowsze regulacje, nowe wymogi dokumentacyjne
24 sierpnia 2017, Warszawa

 • Podczas spotkania przedstawimy nowe zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych.
 • Określimy, które podmioty są zobowiązane do jej przygotowania oraz jakie transakcje lub inne zdarzenia podlegają nowym obowiązkom dokumentacyjnym.
 • Wskażemy metody ustalania cen transferowych, jak również przedstawimy szczegółowo jakie elementy powinny zawierać dokumentacje typu local file oraz master file.
 • Opowiemy o znaczeniu cen transferowych w nowej polityce kontrolnej władz skarbowych oraz jak zmieniło się w ostatnim czasie praktyczne podejście organów podatkowych do tego zagadnienia w ramach przeprowadzanych kontroli podatkowych.
 • Przede wszystkim jednak, przedstawimy Państwu zasady sporządzania analizy danych porównawczych (analizy benchmarkingowej), mającej na celu weryfikację rynkowego poziomu cen między podmiotami powiązanymi.
 • W trakcie spotkania wskażemy także na nowe ryzyka, które mogą zagrażać Państwu, jako przedsiębiorcom działającym w grupach kapitałowych.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich którzy chcą poznać zasady przygotowywania dokumentacji cen transferowych oraz najnowszych przepisów w tym zakresie a w szczególności do działów finansowych, cen transferowych, podatkowych, księgowych i analiz ekonomicznych.

Zapraszam do udziału w tym wyjątkowym spotkaniu.

Jolanta Szczepaniak
industry-events.eu

Program:

Wśród najważniejszych zagadnień seminarium znalazły się:

 • Kluczowe przepisy z zakresu cen transferowych
 • Podmioty powiązane w rozumieniu przepisów o cenach transferowych od 1 stycznia 2017 r.
 • Zakres podmiotów zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji podatkowej od 1 stycznia 2017 r.
 • Identyfikacja transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu
 • Transakcje finansowe i niematerialne – ryzyka podatkowe i formuły optymalizacji podatkowej
 • Podatkowa grupa kapitałowa na gruncie przepisów o cenach transferowych
 • Nowy obowiązek analizy danych porównawczych tzw. benchmark
 • Metody ustalania cen transferowych
 • Nowa konstrukcja dokumentacji podatkowej cen transakcyjnych – „trzypoziomowe” przygotowywanie dokumentacji
 • Nowy zakres dokumentacji podatkowej lokalnej (LOCAL FILE) i grupowej (MASTER FILE)
 • Obowiązki raportowe i sprawozdawcze dla podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi
 • Wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie cen transferowych
 • Działania kontrolne administracji publicznej w zakresie cen transferowych
 • Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie cen transferowych

Szczegółowy program seminarium dostępny jest na życzenie osób zainteresowanych pod adresem mailowym:
biuro@industry-events.eu bądź pod numerem: +48 690 144 776.


Istnieje również możliwość zorganizowania zamkniętego szkolenia na temat cen transferowych dostosowanego do potrzeb uczestników i profilu działalności Państwa firmy.
Zainteresowane firmy zapraszam do kontaktu.

Prowadzący:

Małgorzta_Dankowska_300x400
Damian_Kubiś_300x400
Mikołaj_Ratajczak_300x400
Piotr_Zając_300x400

Małgorzata Dankowska | Partner | doradca podatkowy

Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym i restrukturyzacjach podatkowych, a także międzynarodowym planowaniu podatkowym. Przeprowadziła liczne projekty w zakresie międzynarodowych struktur holdingowych czy finansowania inwestycji. Jest także specjalistką w zakresie doradztwa dla funduszy inwestycyjnych.

Damian Kubiś | Partner | doradca podatkowy

Posiada duże doświadczenie, które zawdzięcza uczestnictwu w wielu kompleksowych projektach obejmujących następujące obszary: podatek dochodowy od osób prawnych, VAT, badania typu due diligence, projekty transfer pricing (analizy benchmarkingowe, polityki cen transferowych). Jest autorem wielu specjalistycznych artykułów o tematyce podatkowej publikowanych na łamach polskiej oraz zagranicznej prasy.

Mikołaj Ratajczak | Dyrektor | doradca podatkowy

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z opodatkowaniem podatkiem VAT oraz CIT, w tym również w zakresie transfer pricing (ustalanie cen rynkowych, dokumentacja podatkowa). Jest członkiem zespołu zajmującego się obsługą klientów z sektora budowlanego oraz energetycznego.

Jako wykładowca prowadził szereg szkoleń o charakterze otwartym jak i eksperckich szkoleń indywidualnych. Mikołaj jest także autorem licznych publikacji prasowych i specjalistycznych jak np. raportu Energetyka Wiatrowa w Polsce.

Piotr Zając | Senior Manager | doradca podatkowy

Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, optymalizacji podatkowej oraz międzynarodowym prawie podatkowym. Posiada również szerokie doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentacji cen transferowych, reprezentowania klientów w kontaktach z organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi. Jest autorem publikacji z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego oraz optymalizacji opodatkowania działalności gospodarczej.

Partner:

TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa świadcząca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego w 11 krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

W Polsce TPA należy do grona liderów wśród firm doradczych. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz dużym przedsiębiorstwom krajowym efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu strategicznego doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego i corporate finance, audytu finansowego, outsourcingu księgowego i administracji płacowej, a także doradztwa personalnego.

TPA jest niezależnym członkiem Baker Tilly Europe Alliance, w związku z czym może oferować swoim klientom usługi jednej z największych na świecie sieci doradców podatkowych, audytorów, księgowych i konsultantów biznesowych.

Więcej na: www.tpa-group.pl

Rejestracja:

Formularz:
DOC
PDF

Cena:
– 890 PLN netto do dnia 17 sierpnia 2017
– 990 PLN netto od dnia 18 sierpnia 2017