Temat:
.

Termin:

Lokalizacja:

Typ:

Godziny zajęć:

Nowe Prawo wodne – konsekwencje dla energetyki i przemysłu – II edycja 

20 września 2017

Warszawa

Seminarium

9:00 – 15:30

Rejestracja:

Formularz:
DOC
PDF

Cena:
– 890 PLN netto do dnia 6 września 2017
– 990 PLN netto od dnia 7 września 2017

Zaproszenie:

Szanowni Państwo,

proponujemy udział w specjalistycznym seminarium:
Nowe Prawo wodne – konsekwencje dla energetyki i przemysłu – II edycja,

które odbędzie się: 20 września 2017 w Warszawie

Seminarium będzie poświęcone omówieniu zagadnień związanych tylko i wyłącznie z wchodzącym niedługo w życie nowym Prawem Wodnym w przemyśle, ze szczególnym naciskiem na nowe realia, w jakich znajdą się polskie przedsiębiorstwa.

Zapraszam do udziału,
Jolanta Szczepaniak
industry-events.eu

Program:

Szczegółowy program seminarium dostępny jest na życzenie osób zainteresowanych pod adresem mailowym:
biuro@industry-events.eu bądź pod numerem: +48 690 144 776.


Istnieje również możliwość zorganizowania zamkniętego szkolenia na temat Nowe Prawo wodne – konsekwencje dla energetyki i przemysłu w Państwa przedsiębiorstwie dostosowanego do potrzeb uczestników i profilu działalności Państwa firmy.
Zainteresowane firmy zapraszam do kontaktu.

Prowadzący:

Rutkowska-Subocz_Ewa
Michal_Jablonski

Mec. Ewa Rutkowska-Subocz, Partner, Kancelaria Dentons

Kieruje Praktyką Ochrony Środowiska w Polsce i Europie. Jest także członkiem Zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych.

Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, zasobów naturalnych oraz regulacyjnych aspektach działalności przedsiębiorców. Jej praktyka obejmuje wszystkie aspekty rynkowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych ważne z punktu widzenia prawa ochrony środowiska, przepisów dotyczących zmian klimatycznych i przepisów regulujących działalność geologiczną i górniczą. Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorcom oraz podmiotom publicznym w sprawach dotyczących polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska oraz geologicznych i górniczych aspektów poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, w tym gazu konwencjonalnego oraz niekonwencjonalnego, m.in. gazu łupkowego (shale gas) oraz gazu zaciśniętego (tight gas).

Michał Jabłoński, ekspert ds. ochrony środowiska, Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie

Legitymujący się dyplomem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego; wieloletni pracownik Inspekcji Ochrony Środowiska i Ministerstwa Środowiska. Brał udział w pracach forum Rady Unii Europejskiej dotyczących kształtu dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED). Uczestniczy w pracach Technicznych Grup Roboczych w Biurze IPPC w Sewilli przygotowujących dokumenty referencyjne BREF w kilku dziedzinach działalności przemysłowej. Współautor projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska implementującego dyrektywę IED do krajowego porządku prawnego.

Partnerzy:

Kancelaria Dentons

Dzięki zrozumieniu lokalnych uwarunkowań, kluczowych dla realizacji celów biznesowych, pomyślnego przeprowadzenia transakcji lub zakończenia sporu, Dentons zapewnia przewagę konkurencyjną na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie, w społecznościach, w których klienci firmy chcą prowadzić działalność.

Teraz, jako największa na świecie firma prawnicza, Dentons tworzy i oferuje rozwiązania biznesowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów prywatnych i publicznych, w skali regionalnej, krajowej i globalnej, w ponad 140 lokalizacjach, w ponad 57 krajach.

Dentons zapewnia swoim klientom dostęp do najwyższej klasy utalentowanych prawników specjalizujących się w 24 sektorach i 40 dziedzinach prawa.

Co odróżnia Dentons od innych firm prawniczych?

Dentons to firma o strukturze policentrycznej. Firma nie posiada centrali ani dominującej kultury narodowej. Cechująca nas różnorodność ma wymiar geograficzny, językowy i narodowy, przez co zapewniamy dostęp do ekspertów na całym świecie, we wszystkich sektorach gospodarki i dziedzinach prawa.

Dentons proponuje rozwiązania.  Zamiast teoretycznych analiz, skupiamy się na dostarczaniu konkretnych, praktycznych porad, które umożliwią zawarcie transakcji, rozstrzygnięcie sporu lub realizację celów biznesowych.

Miarą sukcesu Dentons jest jakość świadczonych usług. Niezależnie od skali czy zakresu potrzeb biznesowych klientów, zapewniamy wsparcie, jakiego potrzebują.

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie powstało w 1990 r. jako stowarzyszenie działające w obszarze wytwarzania energii elektrycznej.

W okresie trudnego początku transformacji polskiego przemysłu, zgodnie z wymogami gospodarki rynkowej, narastała potrzeba stworzenia organizacji, która reprezentowałaby sektor wytwórczy polskiej energetyki. Inicjatywa zrodziła się w środowisku kierowniczym dużych elektrowni systemowych. Aktualnie Towarzystwo zrzesza 159 osób o charakterze członków zwyczajnych, mających duży dorobek menedżerski lub zawodowy, 9 elektrowni systemowych o charakterze członków wspierających, o mocy zainstalowanej łącznie ponad 71% mocy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i 2 elektrociepłownie.

Patroni medialni:

Rejestracja:

Formularz:
DOC
PDF

Cena:
– 890 PLN netto do dnia 6 września 2017
– 990 PLN netto od dnia 7 września 2017