Towarowa Giełda Energii SA powstała pod koniec 1999 roku. W ciągu pół roku od zarejestrowania działalności został uruchomiony Rynek Dnia Następnego (rynek spot dla energii elektrycznej). W 2003 roku TGE jako pierwsza i do tej pory jedyna uzyskała licencję od Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie giełdy towarowej.
Zezwolenie na prowadzenie giełdy towarowej przez TGE S.A.

TGE, jako zorganizowana część rynku energii, oferuje uczestnikom szereg korzyści:

 • jednakowy dostęp do informacji rynkowych
 • jawne, przejrzyste i jednakowe dla wszystkich reguły zawierania transakcji handlowych
 • redukuje koszty negocjacji (automatyzacja procesu wyszukiwania najlepszej oferty)
 • zapewnia dużą elastyczność przy zawieraniu transakcji
 • umożliwia skuteczne zarządzanie ryzykiem handlowym i wynikającym ze zmienności cen
  i wolumenu potrzebnej energii

Podstawowymi obszarami działania Towarowej Giełdy Energii S.A. są:

 1. Obrót towarami giełdowymi, dokonywany na następujących rynkach:
  1. Rynku Dnia Następnego i Bieżącego – w zakresie obrotu energią elektryczną
  2. Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu – w zakresie obrotu gazem
  3. Rynku Terminowym Towarowym – w zakresie obrotu instrumentami terminowymi na energię elektryczną oraz instrumentami terminowymi na gaz
  4. Rynku Praw Majątkowych – w zakresie obrotu prawami majątkowymi, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d) i f) ustawy o giełdach towarowych
  5. Rynku Uprawnień do Emisji – w zakresie obrotu uprawnieniami do emisji
  6. Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia oraz wynikających z nich praw majątkowych na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne, ustawie o efektywności energetycznej i_Regulaminie Rejestru Świadectw Pochodzenia prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A.
logo_Fortum_362x139

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. jest wiodącym przedsiębiorstwem branży ciepłowniczej. 16 września 2010 r. koncern uruchomił w Częstochowie swoją pierwszą elektrociepłownię w Polsce. Jest ona najnowocześniejszym, a zarazem jednym z najbardziej przyjaznych środowisku zakładów tego typu w kraju.

Spółka prowadzi bezpośrednią działalność operacyjną poprzez oddziały w Świebodzicach
i Wrocławiu oraz na terenie Częstochowy i Płocka. Pełni także funkcje właścicielskie dla Fortum Bytom S.A. oraz Fortum Zabrze S.A.

Jest aktywnym uczestnikiem procesów prywatyzacyjnych polskich przedsiębiorstw energetycznych.

Consus Carbon Engineering jest częścią Grupy Consus, która jest liderem na rynku ochrony klimatu i realizacji postanowień Protokołu z Kioto. Celem CCE jest dostarczanie swoim klientom kompleksowej usługi w obszarze redukcji emisji CO2 w przedsiębiorstwie lub instytucji publicznej. Dla administracji publicznej przygotowujemy profesjonalne Plany Działań na rzecz Zrównoważonej Energii w gminie (tzw. SEAP), zwane również Planami Gospodarki Niskoemisyjnej, które lokalne władze mogą sporządzać w ramach Porozumienia Burmistrzów.
Nasza oferta obejmuje również obliczanie śladu węglowego (carbon footprint) oraz liczne szkolenia i warsztaty w_ramach Akademii Klimatu. Swoje usługi z zakresu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, systemów zarządzania oraz szkoleń świadczymy zarówno zakładom przemysłowym (EU ETS), mniejszym firmom (non-ETS dla biznesu), jak i administracji publicznej (non-ETS dla administracji). Nową usługą dla przedsiębiorców jest outsorcing środowiskowy, czyli świadczenie usług związanych z przygotowaniem i prowadzeniem niezbędnej dokumentacji środowiskowej w każdej firmie. Nasza misja to przede wszystkim zrównoważona współpraca między biznesem a środowiskiem na rzecz społeczeństwa.

Kancelaria Prawna Weil, Gotshal & Manges

Kancelaria Prawna Weil istnieje od 1931 roku i jest jedną z najbardziej znanych międzynarodowych firm prawniczych. W_dwudziestu biurach Weil w Europie, Stanach Zjednoczonych i_Azji pracuje około 1100 prawników.

Warszawskie biuro Weil rozpoczęło działalność w roku 1991. W chwili obecnej zatrudnia około 80 prawników, w_większości polskich radców prawnych i adwokatów, jak również prawników posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu w_Stanach Zjednoczonych oraz w_Wielkiej Brytanii. Praktyka kancelarii obejmuje w_szczególności: fuzje i przejęcia, prywatyzacje, transakcje private equity, prawo rynków kapitałowych, prawo energetyczne i zasobów naturalnych, rozwiązywanie sporów, prawo podatkowe, bankowość i finanse, prawo nieruchomości i inwestycji budowlanych, telekomunikacyjne, konkurencji i_własności intelektualnej. Doradzamy naszym klientom przy największych transakcjach i_sporach w Polsce.

Nasze praktyki oraz prawnicy regularnie zajmują czołowe lokaty w szeregu krajowych i międzynarodowych rankingów prawniczych, takich jak Chambers and Partners czy Legal 500. Weil został wielokrotnie wybrany w_rankingach Rzeczpospolitej oraz miesięcznika Forbes najlepszą kancelarią w_Polsce w zakresie fuzji i przejęć oraz rynków kapitałowych.

Weil plasuje się pośród najbardziej znanych kancelarii świadczących usługi w zakresie prawa energetycznego i_zasobów naturalnych. W 2015 roku prestiżowy ranking Chambers Europe rekomendował kancelarię Weil jako jedną z najlepszych kancelarii prawnych w Polsce w tym zakresie.

Weil doradza dużym grupom energetycznym przy budowie bloków energetycznych, projektach farm wiatrowych, sprawach regulacyjnych oraz działalności operacyjnej w tym umowach handlowych, dostawach ropy naftowej, gazu i węgla.

W 2014 roku Kancelaria Weil doradzała na rzecz Rafako S.A. w związku z budową bloku energetycznego w_Jaworznie.

W tym roku Kancelaria Weil była doradcą prawnym:

(i) Polskich Kolei Państwowych S.A. (holdingu z udziałem Skarbu Państwa), które zajmują czołową pozycję na krajowym rynku przewozów kolejowych, w związku ze sprzedażą 100% akcji ich spółki zależnej, PKP Energetyka S.A., na rzecz CVC Capital Partners, londyńskiego funduszu private equity, oraz

(ii) spółki Polskie LNG S.A., której kluczowym zadaniem jest budowa i eksploatacja terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu, w związku z zawarciem w dniu 9 września 2015 r. aneksu do umowy na opracowanie projektu wykonawczego oraz wybudowanie i przekazanie do użytkowania terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu zawartej z Konsorcjum na czele z włoską spółką Saipem S.p.A.

Kancelaria K&L Gates Jamka sp.k.

Kancelaria K&L Gates Jamka sp.k. w Warszawie od 2010 r. stanowi część globalnej kancelarii prawnej K&L Gates LLP zatrudniającej około 2000 prawników w biurach na pięciu kontynentach. Biura K&L Gates są strategicznie ulokowane w głównych światowych ośrodkach biznesowych, w tym w Berlinie, Frankfurcie, Paryżu, Londynie, Warszawie, Nowym Jorku, Waszyngtonie, Dubaju, Dausze, Singapurze, Hong Kongu, Pekinie, Sydney i w São Paulo. Zapewnia to naszym klientom globalne rozwiązania prawne świadczone przez lokalnie dostępnego doradcę. K&L Gates reprezentuje wiodące globalne korporacje, rozwijające się przedsiębiorstwa oraz firmy średniej wielkości. Nasza praktyka obejmuje swoim zasięgiem cały rynek i wszystkie kluczowe dziedziny prawa — jest nowoczesna, kompleksowa oraz dynamiczna na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Nasze osiągnięcia znajdują szerokie uznanie ze strony naszych klientów, innych kancelarii i pozostałych uczestników rynku, a także wiodących rankingów międzynarodowych. K&L Gates została uznana przez Acritas 2016 Global Elite Brand Index za jedną z 20 najlepszych marek prawniczych na świecie.

Jesteśmy kancelarią zorientowaną na sprawy i transakcje trudne, precedensowe i niepowtarzalne. Wymagają one wiedzy, doświadczenia, umiejętności i zdolności do szybkiego działania. Nasi prawnicy są rekomendowani przez niezależne międzynarodowe rankingi, takie jak Chambers Global, Chambers Europe oraz Legal500 m.in. w dziedzinie rozwiązywania sporów, restrukturyzacji, własności intelektualnej, nieruchomości, energetyki oraz prawa ochrony środowiska.

Warszawskie biuro Gide powstało w 1990 r. jako jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii prawnych w_Polsce. Obecnie zatrudnia około 40 prawników i doradców podatkowych obsługujących zarówno transakcje międzynarodowe, jak i doradzających spółkom lokalnym. Na co dzień polscy prawnicy współpracują z_ekspertami z 16 biur Gide na całym świecie.
Gide świadczy kompleksowe usługi z zakresu doradztwa prawnego w dziedzinach związanych z sektorem energetycznym. Kancelaria doradza w zakresie prywatyzacji i przejęć, w kwestiach regulacyjnych oraz dotyczących obrotu gazem, energią i towarami, przy projektach inwestycji infrastrukturalnych, a także w związku z finansowaniem projektów, przetargami publicznymi i w kwestiach dotyczących pomocy publicznej. Nasi prawnicy, oprócz dogłębnej wiedzy na temat zasad funkcjonowania polskiego sektora energetycznego, mają doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, fuzji i przejęć, projektów infrastrukturalnych oraz ich finansowania, a_także prawa ochrony środowiska.
Prawnicy z warszawskiego biura Gide doradzają między innymi instytucjom finansowym, bankom, firmom ubezpieczeniowym, inwestorom, deweloperom, spółkom Skarbu Państwa oraz ministerstwom. Do klientów kancelarii należą czołowe spółki działające na polskim rynku (m.in. KGHM Polska Miedź, Finmeccanica, L’Oréal, Enterprise Investors, Bank Zachodni WBK, mBank, Bank Pekao, ArcelorMittal, Danone czy Louis Vuitton Moët Hennessy), w tym wiodące spółki z sektora energetycznego i naftowo-gazowego (PGNIG, Dalkia, EDF, PGE, Green Bear Corporation, Suez Energie, SNET).

Arcadis jest wiodącą, globalną firmą projektowo-doradczą dla środowiska naturalnego i obiektów budowlanych. Poprzez umiejętne zastosowanie wiedzy i usług z zakresu projektowania, konsultingu, inżynierii oraz zarządzania projektami, dostarczamy naszym klientom wyjątkowe i jednocześnie zrównoważone środowiskowo rezultaty obejmujące cały cykl życia obiektów. Arcadis to 27 000 specjalistów obecnych w ponad 70 krajach, którzy generują roczny dochód w wysokości 3,3 miliardów euro. Wspieramy naszą wiedzą i doświadczeniem UN-Habitat, przyczyniając się do podniesienia jakości życia w dynamicznie rozwijających się miastach na całym świecie.
Cechuje nas duża odpowiedzialność za realizowane projekty. Jako jedna z największych firm doradczo-inżynierskich na świecie dążymy do rozwoju infrastruktury oraz budownictwa w równowadze, a także z uwzględnieniem środowiska społecznego i naturalnego. Dzięki międzynarodowym powiązaniom, łączymy wiedzę oraz głębokie zrozumienie uwarunkowań lokalnych z najlepszymi praktykami i rozwiązaniami globalnymi. Bycie częścią światowej sieci biur przekłada się na korzyści dla naszych Klientów w postaci dostępu do globalnego doświadczenia ekspertów Arcadis. Zespół profesjonalistów z wielobranżowym doświadczeniem zapewnia doradztwo na najwyższym poziomie. 30-letnia obecność w branży na rynku polskim czyni nas liderem w zakresie usług doradczo-projektowych. Nasza wiedza ekspercka opiera się na doświadczeniach, które zdobyliśmy biorąc udział w kluczowych inwestycjach infrastrukturalnych i komercyjnych w Polsce oraz projektach badawczych realizowanych dla instytucji centralnych.

Arcadis Polska
ul. Wołoska 22a
02-675 Warszawa
T +48 22 203 20 00
F +48 22 203 20 01
e-mail: info-pl@arcadis.com
www.arcadis.com

Firma Ansee Consulting wspomaga rozwój inwestycji w zgodzie ze środowiskiem. Oferuje swoją pomoc na każdym etapie realizacji inwestycji. Szukamy rozwiązań funkcjonowania przedsięwzięcia w zgodzie ze środowiskiem, wspierając inwestora fachową pomocą w uzyskaniu decyzji środowiskowej, prowadzeniu nadzoru przyrodniczego oraz analizie i monitoringu porealizacyjnym.

Czym się wyróżniamy?

 • widzimy rozwiązania tam gdzie inni ich nie widzą
 • mamy wymaganych specjalistów na miejscu, a Państwa inwestycja prowadzona jest przez doświadczonego kierownika
 • współpracujemy z Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska na terenie całego kraju
 • posiadamy bogate doświadczenie przy różnego rodzaju inwestycjach
 • Firma posiada bogate doświadczenie konsultingowe świadcząc usługi od 2007 roku na zlecenie inwestorów polskich i zagranicznych, realizujących w Polsce inwestycje infrastrukturalne, przemysłowe, a także komercyjne.

Nasza firma zapewnia:

 • gwarancję bezpieczeństwa realizowanego projektu od rozpoczęcia do zakończenia inwestycji
 • oszczędność czasu oraz zmniejszenie kosztów realizacji inwestycji
 • stały monitoring na każdym etapie realizowanego projektu
 • zminimalizowanie ryzyka niepowodzenia oraz skrócenie czasu realizacji inwestycji
 • możliwość natychmiastowego reagowania w razie potrzeby dzięki doświadczonemu zespołowi specjalistów, stanowiących wsparcie od studium wykonalności aż do planowania, konsultacji i_realizacji inwestycji
 • wczesną identyfikację ograniczeń oraz  możliwość szybkiego podejmowania decyzji w celu uniknięcia kosztownych opóźnień w trakcie planowania  i realizacji inwestycji.

Siedziba główna Ansee Consulting:
ul. Św. Antoniego 2/4
Brama D, Piętro IV, Pasaż Pokoyhof
50-073 Wrocław
Telefon | Fax: +48 71 398 84 16
Email:  biuro@ansee.pl |Strona internetowa: www.ansee.pl

Kancelaria Dentons

Dzięki zrozumieniu lokalnych uwarunkowań, kluczowych dla realizacji celów biznesowych, pomyślnego przeprowadzenia transakcji lub zakończenia sporu, Dentons zapewnia przewagę konkurencyjną na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie, w społecznościach, w których klienci firmy chcą prowadzić działalność.

Teraz, jako największa na świecie firma prawnicza, Dentons tworzy i oferuje rozwiązania biznesowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów prywatnych i publicznych, w skali regionalnej, krajowej i globalnej, w ponad 140 lokalizacjach, w ponad 57 krajach.

Dentons zapewnia swoim klientom dostęp do najwyższej klasy utalentowanych prawników specjalizujących się w 24 sektorach i 40 dziedzinach prawa.

Co odróżnia Dentons od innych firm prawniczych?

Dentons to firma o strukturze policentrycznej. Firma nie posiada centrali ani dominującej kultury narodowej. Cechująca nas różnorodność ma wymiar geograficzny, językowy i narodowy, przez co zapewniamy dostęp do ekspertów na całym świecie, we wszystkich sektorach gospodarki i dziedzinach prawa.

Dentons proponuje rozwiązania.  Zamiast teoretycznych analiz, skupiamy się na dostarczaniu konkretnych, praktycznych porad, które umożliwią zawarcie transakcji, rozstrzygnięcie sporu lub realizację celów biznesowych.

Miarą sukcesu Dentons jest jakość świadczonych usług. Niezależnie od skali czy zakresu potrzeb biznesowych klientów, zapewniamy wsparcie, jakiego potrzebują.

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie powstało w 1990 r. jako stowarzyszenie działające w obszarze wytwarzania energii elektrycznej.

W okresie trudnego początku transformacji polskiego przemysłu, zgodnie z wymogami gospodarki rynkowej, narastała potrzeba stworzenia organizacji, która reprezentowałaby sektor wytwórczy polskiej energetyki. Inicjatywa zrodziła się w środowisku kierowniczym dużych elektrowni systemowych. Aktualnie Towarzystwo zrzesza 159 osób o charakterze członków zwyczajnych, mających duży dorobek menedżerski lub zawodowy, 9 elektrowni systemowych o charakterze członków wspierających, o mocy zainstalowanej łącznie ponad 71% mocy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i 2 elektrociepłownie.