Temat:
.
.

Termin:

Lokalizacja:

Typ:

Godziny zajęć:

Integracja europejskiego rynku energii elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu MARKET COUPLING

27 września 2016

Warszawa

Seminarium

9:00 – 15:00

Rejestracja:

Formularz:
DOC
PDF

Cena:
– 890 PLN netto do dnia 13 września 2016
– 990 PLN netto od dnia 14 września 2016

Zaproszenie:

Szanowni Państwo,

o integracji rynków energii elektrycznej mówi się już od dawna, aby usprawnić ten proces wprowadzany jest na europejski rynek energii mechanizm zwany Market Coupling (MC). MC opiera się na łączeniu ofert sprzedaży i zakupu energii z dwóch lub kilku rynków z uwzględnieniem zdolności przesyłowej dostępnej na połączeniach tych rynków oraz wyznaczaniu cen energii elektrycznej w obszarach cenowych w oparciu o wspólny algorytm.

Market Coupling wykorzystuje aukcję typu implicit prowadzoną wspólnie przez dwie lub więcej giełdy energii.
W wyniku obliczeń otrzymywane są dane dotyczące wielkości przepływów pomiędzy rynkami i ceny w każdym z obszarów rynkowych. Dane o dostępnych mocach przesyłowych są wykorzystywane jako informacje uzupełniające przy obliczeniach cenowych giełd energii, ponieważ pozwalają podjąć decyzje uwzględniające możliwości wymiany transgranicznej.

Jak będzie funkcjonował polski rynek energii po włączeniu się do MC? Tego dowiedzą się państwo w trakcie specjalistycznego seminarium:

Integracja europejskiego rynku energii elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu MARKET COUPLING, które odbędzie się 27 września 2016 w Warszawie.

Zapraszam do udziału w tym wyjątkowym spotkaniu.
Jolanta Szczepaniak
industry-events.eu

Program:

Wśród najważniejszych zagadnień seminarium znalazły się:

 • Regulacje prawne na europejskim rynku energii ze szczególnym uwzględnieniem CACM
 • Rola ACER i urzędów regulacji
 • Rola mechanizmu Market Coupling w rozwiązaniach europejskiego rynku energii
 • Rozwój systemu elektroenergetycznego
 • Udostępnienie transgranicznych zdolności przesyłowych

Szczegółowy program seminarium dostępny jest na życzenie osób zainteresowanych pod adresem mailowym: Jolanta.Szczepaniak@www.industry-events.eu bądź pod numerem: +48 22 740 67 80.


Istnieje również możliwość zorganizowania zamkniętego szkolenia na temat market coupling dostosowanego do potrzeb uczestników i profilu działalności Państwa firmy.
Zainteresowane firmy zapraszam do kontaktu.

Prowadzący:

Malgorzata Kozak
JacekBrandt_150x244

Małgorzata Kozak, Ekspert ds. Rozwoju Rynków

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Centre for English and European Legal Studies under auspices of the Cambridge University Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu ekonomii sektora energetycznego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz integracji europejskiej (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i Ecole Nationale d’Administration). Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, aktywnie uczestniczy w pracach CEER oraz ACER w zakresie budowy wspólnego rynku. W latach 2008 – 2014 pełniła funkcję Wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odpowiadając za kwestie związane z pomocą publiczną oraz nadzorem rynku.

Jacek Brandt, Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Regulacji, Towarowa Giełda Energii S.A.

Absolwent Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa na Politechnice Warszawskiej oraz podyplomowych studiów z_zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
W chwili obecnej zatrudniony jest na stanowisku Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej i Regulacji w Towarowej Giełdzie Energii S.A. i zajmuje się wdrażaniem projektów europejskiego rynku energii. W latach 1999-2008 zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu TGE S.A.. W latach 1992-1999 pracował w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. na różnych stanowiskach biorąc udział w pracach związanych z tworzeniem i wdrażaniem rynku energii elektrycznej w Polsce.

Partnerzy:

logo_TGE_200x68

Towarowa Giełda Energii SA powstała pod koniec 1999 roku. W ciągu pół roku od zarejestrowania działalności został uruchomiony Rynek Dnia Następnego (rynek spot dla energii elektrycznej). W 2003 roku TGE jako pierwsza i do tej pory jedyna uzyskała licencję od Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie giełdy towarowej.
Zezwolenie na prowadzenie giełdy towarowej przez TGE S.A.

TGE, jako zorganizowana część rynku energii, oferuje uczestnikom szereg korzyści:

 • jednakowy dostęp do informacji rynkowych
 • jawne, przejrzyste i jednakowe dla wszystkich reguły zawierania transakcji handlowych
 • redukuje koszty negocjacji (automatyzacja procesu wyszukiwania najlepszej oferty)
 • zapewnia dużą elastyczność przy zawieraniu transakcji
 • umożliwia skuteczne zarządzanie ryzykiem handlowym i wynikającym ze zmienności cen
  i wolumenu potrzebnej energii

Podstawowymi obszarami działania Towarowej Giełdy Energii S.A. są:

 1. Obrót towarami giełdowymi, dokonywany na następujących rynkach:
  1. Rynku Dnia Następnego i Bieżącego – w zakresie obrotu energią elektryczną
  2. Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu – w zakresie obrotu gazem
  3. Rynku Terminowym Towarowym – w zakresie obrotu instrumentami terminowymi na energię elektryczną oraz instrumentami terminowymi na gaz
  4. Rynku Praw Majątkowych – w zakresie obrotu prawami majątkowymi, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d) i f) ustawy o giełdach towarowych
  5. Rynku Uprawnień do Emisji – w zakresie obrotu uprawnieniami do emisji
  6. Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia oraz wynikających z nich praw majątkowych na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne, ustawie o efektywności energetycznej i Regulaminie Rejestru Świadectw Pochodzenia prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A.

www.tge.pl

Patroni medialni:

cire

ioze

Rejestracja:

Formularz:
DOC
PDF

Cena:
– 890 PLN netto do dnia 13 września 2016
– 990 PLN netto od dnia 14 września 2016