Szkolenie:

IE_PZP_750x210_2016-07-11

Lokalizacja:

Termin:

Termin:

Godziny zajęć:

Typ:

Warszawa

23 sierpnia 2016 – dla zamawiających

24 sierpnia 2016 – dla wykonawców

9:00 – 16:00

szkolenie

Katowice

15 września 2016 – dla zamawiających

16 września 2016 – dla wykonawców

9:00 – 16:00

szkolenie

Rejestracja:

Formularz dla zamawiających:
DOC
PDF

Formularz dla wykonawców:
DOC
PDF

Cena:
– 890 PLN netto przy zgłoszeniach do 14 dni przed wydarzeniem
– 990 PLN netto przy zgłoszeniach mniej niż 14 dni przed wydarzeniem

Cena:
– 890 PLN netto przy zgłoszeniach do 14 dni przed wydarzeniem
– 990 PLN netto przy zgłoszeniach mniej niż 14 dni przed wydarzeniem

Osoby chcące wziąć udział w obydwóch dniach szkolenia prosimy o kontakt z organizatorem.

Zaproszenie:

Szanowni Państwo,

22 czerwca 2016 – została uchwalona Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowane przepisy zaczną obowiązywać od 27 lipca 2016, z wyjątkiem części regulacji, dla których wyznaczono inne terminy wejścia w życie. Ustawa ma na celu wdrożenie dyrektyw Parlamentu Europejskiego: dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych oraz dyrektywy 2014/25/UE w_sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

Ostateczna treść ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r.

Po wejściu przepisów zarówno zamawiający jak i wykonawcy muszą odnaleźć się w nowych realiach, a z doświadczenia wiemy, iż nawet pozornie jasne przepisy mogą rodzić wiele kłopotów i wątpliwości w trakcie ich stosowania.
Aby ułatwić Państwu zapoznanie się z nowymi procedurami, wymaganiami formalnymi oraz przedstawić wszelkie najważniejsze zmiany jakie niesie za sobą powyższa nowelizacja zespół industry-events.eu przygotował dla Państwa specjalistyczne szkolenia:

Zamówienia publiczne w sektorze energetycznym i ciepłowniczym po nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych 2016 – zgodnie z dyrektywami unijnymi, które organizujemy w dwóch terminach i lokalizacjach:

Terminy w Warszawie:
23 sierpnia 2016 – szkolenie dla zamawiających
24 sierpnia 2016 – szkolenie dla wykonawców

Terminy w Katowicach:
15 września 2016 – szkolenie dla zamawiających
16 września 2016 – szkolenie dla wykonawców

Nasze szkolenia kierujemy do zakładów przemysłowych z podziałem na:

 • szkolenie dla zamawiających / zlecających zakup towarów i usług
 • szkolenie dla wykonawców / dostawców towarów i usług

Celem szkolenia jest wsparcie jego uczestników w pozyskaniu wiedzy z zakresu nowych przepisów oraz ich praktycznego zastosowania.

W trakcie spotkania omówione zostaną wszystkie najważniejsze zmiany jakie niesie za sobą nowelizacja ustawy, a w tym:

 • nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych – główne kierunki zmian istotne dla energetyki
 • nowe zasady w ramach udzielania zamówień publicznych w świetle nowelizacji PZP
 • SIWZ – formułowanie treści SIWZ z uwzględnieniem zmian, nowe obowiązki zamawiającego
 • Jednolity europejski dokument zamówienia
 • umowy w zamówieniach publicznych – nowe zasady wprowadzania zmian
 • zmiany w zakresie wykluczenia wykonawców
 • zmiany w zamówieniach in-house
 • partnerstwo innowacyjne – nowy tryb w zamówieniach publicznych
 • e-zamówienia
 • przestrzeganie prawa pracy przez wykonawców
 • rozwiązanie umowy o zamówienia publiczne – nowe ryzyka dla wykonawców

Zapraszam do udziału w tym wyjątkowym spotkaniu.
Jolanta Szczepaniak
industry-events.eu

Program:

Szczegółowy program seminarium dostępny jest na życzenie osób zainteresowanych pod adresem mailowym: Jolanta.Szczepaniak@www.industry-events.eu bądź pod numerem: +48 690 144 776.


Istnieje również możliwość zorganizowania zamkniętego szkolenia na temat umów EFET dostosowanego do potrzeb uczestników i profilu działalności Państwa firmy.
Zainteresowane firmy zapraszam do kontaktu.

Prowadzący:

Andrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran
Prowadzi kancelarię radcy prawnego specjalizującą się w zamówieniach publicznych, były wiceprezes UZP i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich.

Patroni medialni:

ioze

Rejestracja:

Formularz dla zamawiających:
DOC
PDF

Formularz dla wykonawców:
DOC
PDF

Cena:
– 890 PLN netto przy zgłoszeniach do 14 dni przed wydarzeniem
– 990 PLN netto przy zgłoszeniach mniej niż 14 dni przed wydarzeniem

Cena:
– 890 PLN netto przy zgłoszeniach do 14 dni przed wydarzeniem
– 990 PLN netto przy zgłoszeniach mniej niż 14 dni przed wydarzeniem

Osoby chcące wziąć udział w obydwóch dniach szkolenia prosimy o kontakt z organizatorem.