Temat:
.

Termin:

Lokalizacja:

Typ:

Godziny zajęć:

Nowe Prawo wodne – konsekwencje dla energetyki i przemysłu

21 czerwca 2017

Warszawa

Seminarium

9:00 – 15:30

Rejestracja:

Formularz:
DOC
PDF

Cena:
– 890 PLN netto do dnia 14 czerwca 2017
– 990 PLN netto od dnia 15 czerwca 2017

Zaproszenie:

Szanowni Państwo,

W sejmie trwają obecnie prace nad rządowym projektem nowego Prawa wodnego, które ma w pełni wdrażać do polskich przepisów unijną Ramową Dyrektywę Wodną (RDW).

Konsekwencją nowych przepisów, które mają zostać przyjęte przez Rząd do końca czerwca br. są m.in. wyższe opłaty za pobór wody dla energetyki i przemysłu.

Wszystkich chcących zapoznać się ze szczegółami realiów w jakich znajdą się już niedługo polskie przedsiębiorstwa zapraszamy do udziału w specjalistycznym seminarium:

Nowe Prawo wodne – konsekwencje dla energetyki i przemysłu,

które odbędzie się: 21 czerwca 2017 w Warszawie

Zapraszam do udziału,
Jolanta Szczepaniak
industry-events.eu

Program:

Szczegółowy program seminarium dostępny jest na życzenie osób zainteresowanych pod adresem mailowym:
biuro@industry-events.eu bądź pod numerem: +48 690 144 776.


Istnieje również możliwość zorganizowania zamkniętego szkolenia na temat nowego Prawa wodnego dostosowanego dostosowanego do potrzeb uczestników i profilu działalności Państwa firmy.
Zainteresowane firmy zapraszam do kontaktu.

Prowadzący:

zbigniew_kozlowski_91x136
Tomasik Milosz
Monika Kotynia
Jolanta Olbracht

Mec. Zbigniew Kozłowski, Adwokat, Of Counsel

Zbigniew Kozłowski jest adwokatem z ponad 10-letnim doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu ochrony środowiska naturalnego. W kancelarii K&L Gates kieruje Zespołem Prawa Ochrony Środowiska. Od 2013 roku mec. Kozłowski otrzymuje rokrocznie rekomendację indywidualną w prestiżowym międzynarodowym rankingu Chambers Europe (obecnie plasuje się w kategorii Band 2). Znalazł się również w gronie laureatów rankingu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2015”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.

Doradza w kwestiach związanych między innymi z emisjami przemysłowymi, handlem uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, ocenami oddziaływania na środowisko, gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, zanieczyszczeniami środowiska oraz pozwoleniami na korzystanie ze środowiska, w tym pozwoleniami zintegrowanymi. Wspiera Klientów z wielu sektorów gospodarki, w tym energetycznego, chemicznego, cementowego, metalurgicznego, produkcyjnego, nieruchomościowego oraz sektora poszukiwania i wydobywania kopalin. Doradza również organom administracji publicznej. Uczestniczy w projektach związanych z budową i modernizacją elektrowni i innych zakładów przemysłowych. Z sukcesem reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących decyzji, pozwoleń oraz kar środowiskowych.

Mec. Miłosz Tomasik, Radca Prawny, Senior Associate

Miłosz Tomasik jest radcą prawnym specjalizującym się od ponad 7 lat w prawie ochrony środowiska, w tym w szczególności w zagadnieniach dotyczących emisji przemysłowych, oceny oddziaływania na środowisko, pozwoleń na korzystanie ze środowiska (w szczególności pozwoleń zintegrowanych), zanieczyszczeń powierzchni ziemi, prawa wodnego oraz gospodarowania odpadami. Doradza również w kwestiach związanych z prawem budowlanym, zagospodarowaniem przestrzennym oraz prawem geologicznym i górniczym.

Z powodzeniem wspiera Klientów w postępowaniach toczących się przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, koncesji, pozwoleń zintegrowanych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dostępu do informacji o środowisku. Bierze udział w rozwijaniu szeregu projektów w kluczowych gałęziach polskiej gospodarki, w tym największych przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze energetyki konwencjonalnej na przestrzeni ostatnich dekad, kopalni węgla kamiennego, poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów, projektów infrastrukturalnych, oraz zakładów produkcyjnych z różnych dziedzin przemysłu.

Prowadzi również wykłady na studiach podyplomowych z zakresu prawa ochrony środowiska na jednej z warszawskich uczelni wyższych. Mec. Tomasik otrzymał rekomendację indywidualną w dziedzinie prawa ochrony środowiska w międzynarodowym rankingu Chambers Europe.

Dr inż. Monika Kotynia

Zajmuje się różnorodnymi zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska, inżynierią chemiczną i zarządzaniem dla klientów ze sfery nauki, administracji publicznej i biznesu. Wykonuje analizy finansowe, studia wykonalności dla projektów inwestycyjnych. Ekspert oceniający projekty dla Komisji Europejskiej i instytucji polskich. Specjalista w zakresie środków unijnych. Wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami i programami – certyfikat PRINCE2 Foundation oraz kontroli – certyfikat Audytor wewnętrzny II stopnia. Posiada ponad 11-letnie doświadczenie w zakresie jakości wody, procesów uzdatniania, instalacji wodnych i ściekowych. Wykonuje audyty wodne i środowiskowe I i II fazy, analizy ryzyka. Lider działu Woda w Przemyśle w Arcadis Polska.

Mgr inż. Jolanta Olbracht

Kierownik Projektu w firmie Arcadis sp. z o.o., posiada ponad 15 – letnie doświadczenie w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz gospodarki wodnej. W trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczyła w wielu projektach dotyczących określania zagrożenia i ryzyka powodziowego w układzie zlewniowym, jak również możliwości jego ograniczenia. W swojej pracy wykorzystuje doświadczenie z zakresu modelowania hydrologiczno-hydraulicznego jak i zastosowania systemów informacji przestrzennej. Karierę zawodową rozpoczęła jako urzędnik w Ośrodku Koordynacyjno-Informacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej działającym w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie, natomiast przez ostatnie 6 lat pełni funkcję Kierownika Projektu na tematach związanych z jej kompetencjami w firmach projektowo-konsultingowych.

Partnerzy:

Kancelaria K&L Gates Jamka sp.k.

Kancelaria K&L Gates Jamka sp.k. w Warszawie od 2010 r. stanowi część globalnej kancelarii prawnej K&L Gates LLP zatrudniającej około 2000 prawników w biurach na pięciu kontynentach. Biura K&L Gates są strategicznie ulokowane w głównych światowych ośrodkach biznesowych, w tym w Berlinie, Frankfurcie, Paryżu, Londynie, Warszawie, Nowym Jorku, Waszyngtonie, Dubaju, Dausze, Singapurze, Hong Kongu, Pekinie, Sydney i w São Paulo. Zapewnia to naszym klientom globalne rozwiązania prawne świadczone przez lokalnie dostępnego doradcę. K&L Gates reprezentuje wiodące globalne korporacje, rozwijające się przedsiębiorstwa oraz firmy średniej wielkości. Nasza praktyka obejmuje swoim zasięgiem cały rynek i wszystkie kluczowe dziedziny prawa — jest nowoczesna, kompleksowa oraz dynamiczna na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Nasze osiągnięcia znajdują szerokie uznanie ze strony naszych klientów, innych kancelarii i pozostałych uczestników rynku, a także wiodących rankingów międzynarodowych. K&L Gates została uznana przez Acritas 2016 Global Elite Brand Index za jedną z 20 najlepszych marek prawniczych na świecie.

Jesteśmy kancelarią zorientowaną na sprawy i transakcje trudne, precedensowe i niepowtarzalne. Wymagają one wiedzy, doświadczenia, umiejętności i zdolności do szybkiego działania. Nasi prawnicy są rekomendowani przez niezależne międzynarodowe rankingi, takie jak Chambers Global, Chambers Europe oraz Legal500 m.in. w dziedzinie rozwiązywania sporów, restrukturyzacji, własności intelektualnej, nieruchomości, energetyki oraz prawa ochrony środowiska.

Arcadis jest wiodącą, globalną firmą projektowo-doradczą dla środowiska naturalnego i obiektów budowlanych. Poprzez umiejętne zastosowanie wiedzy i usług z zakresu projektowania, konsultingu, inżynierii oraz zarządzania projektami, dostarczamy naszym klientom wyjątkowe i jednocześnie zrównoważone środowiskowo rezultaty obejmujące cały cykl życia obiektów. Arcadis to 27 000 specjalistów obecnych w ponad 70 krajach, którzy generują roczny dochód w wysokości 3,3 miliardów euro. Wspieramy naszą wiedzą i doświadczeniem UN-Habitat, przyczyniając się do podniesienia jakości życia w dynamicznie rozwijających się miastach na całym świecie.

Cechuje nas duża odpowiedzialność za realizowane projekty. Jako jedna z największych firm doradczo-inżynierskich na świecie dążymy do rozwoju infrastruktury oraz budownictwa w równowadze, a także z uwzględnieniem środowiska społecznego i naturalnego. Dzięki międzynarodowym powiązaniom, łączymy wiedzę oraz głębokie zrozumienie uwarunkowań lokalnych z najlepszymi praktykami i rozwiązaniami globalnymi. Bycie częścią światowej sieci biur przekłada się na korzyści dla naszych Klientów w postaci dostępu do globalnego doświadczenia ekspertów Arcadis. Zespół profesjonalistów z wielobranżowym doświadczeniem zapewnia doradztwo na najwyższym poziomie. 30-letnia obecność w branży na rynku polskim czyni nas liderem w zakresie usług doradczo-projektowych. Nasza wiedza ekspercka opiera się na doświadczeniach, które zdobyliśmy biorąc udział w kluczowych inwestycjach infrastrukturalnych i komercyjnych w Polsce oraz projektach badawczych realizowanych dla instytucji centralnych.

Arcadis Polska
ul. Wołoska 22a
02-675 Warszawa
T +48 22 203 20 00
F +48 22 203 20 01
e-mail: arcadis@arcadis.pl
www.arcadis.com

Patroni medialni:

Rejestracja:

Formularz:
DOC
PDF

Cena:
– 890 PLN netto do dnia 14 czerwca 2017
– 990 PLN netto od dnia 15 czerwca 2017